Bảng vinh danh

Chương trình vinh danh Tân sinh viên 2K4

Báo điểm thi của bạn
STT Thành viên SBD - Trường dự thi Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
1 Lê Ý Nhi

52006168

NTS - Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)

A01 9 9.5 9.4 0.5 28.4
2 Lưu Thị Thanh Thủy

18017752

NTH - Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc)

A00 9 9.75 8.75 0.75 28.25
3 Đỗ Xuân Trúc

000000

DDK - Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng

A00 9.4 9.5 9.25 0 28.15
4 HUST

22006490

BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

A01 9 10 9 0 28
5 HUST

22006490

BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

A01 9 10 9 0 28
6 Phạm Nhã Linh

09000258

A01 9 10 9 0 28
7 Phan Thúy Hiền

15009735

KQH - Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

A01 9.4 9.5 8.8 0.25 27.95
8 Tran Van Viet Anh

29035732

ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân

A01 8.8 9.25 9.4 0.25 27.7
9 Khanh Bạch

63006473

KSA - Đại Học Kinh Tế TP.HCM

A01 9.5 8.8 8.6 0.75 27.65
10 Nguyễn Tiến Phúc

02054175

NTS - Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)

A01 9 9 9.6 0 27.6