Bảng vinh danh

Chương trình vinh danh Tân sinh viên 2K4

Báo điểm thi của bạn
STT Thành viên SBD - Trường dự thi Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
1 Nguyen Tan

12424240

QHI - Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

A01 10 10 10 10 40
2 Bùi Lê Hoàng

696969

BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

A00 10 10 10 5 35
3 Hoàng Cẩm Nhung

abcxyz

NTH - Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc)

A01 10 10 10 4 34
4 Hoàng Minh Tú

25072006

BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

A00 10 10 10 2 32
5 Nguyễn Thị Linh Giang

01624578

BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

A00 10 10 10 1.5 31.5
6 Huỳnh Long Thái Bảo

12345

BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

A00 10 10 9 0.5 29.5
7 Lê Quốc Vương

53012112

QST - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia TPHCM

A00 9.8 9 9.5 0.5 28.8
8 Trang Trang

38009939

QSB - Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM

A00 9.4 9.25 9.25 0.75 28.65
9 Trang Trang

38009939

QSB - Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM

A00 9.4 9.25 9.25 0.75 28.65
10 Trang Trang

38009939

QSB - Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia TPHCM

A00 9.4 9.25 9.25 0.75 28.65