Bảng vinh danh

Chương trình vinh danh Tân sinh viên 2K4

Báo điểm thi của bạn
STT Thành viên SBD - Trường dự thi Khối Môn 1 Môn 2 Môn 3 Điểm ưu tiên Tổng điểm
1 Khê Hồi

ghdfg

DTL - Đại Học Thăng Long

A01 10 10 10 3 33
2

fdfdfdfdf

NUCE-Đại học Xây Dựng

C 10 10 10 1 31
3

fdfdfdfdf

NUCE-Đại học Xây Dựng

C 10 10 10 1 31
4

123456

DAD - Đại Học Đông Á

T00 9.25 9.75 8.75 3 30.75
5 lyvip

fdfdfdfdf

NUCE-Đại học Xây Dựng

B00 10 10 9.5 1 30.5
6

123456789

BPH - Học Viện Biên Phòng

S00 9.25 9.75 9.5 2 30.5
7 dai

DAII123456

ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân

A00 9.75 8.75 10 1 29.5
8 Phan Thúy Hiền

15009735

KQH - Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

9.4 9.5 8.8 0.25 27.95
9 Thắng IT4

SBD000001

BVH - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc)

B00 8 9 7.5 3 27.5
10 Chuvuong

12DEF892

ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân

D44 7.25 7.75 8.5 3 26.5