Vật lý 10

Vật lý 11

Ngô Đức Huy

4,466.30

6120

Trần Long Hải

1,907.70

937

Nguyễn Minh Nhật

971.50

494

Nguyễn Duy Mạnh

879.70

319

Phạm Việt Toàn

776.60

1025

Vật lý 12

Dương Bách Vy

556.00

995

Đức Hà

179.60

245

Tùng Phan

140.90

36

Trà My

110.10

101

Vũ Yến Nhi

106.90

38