Vật lý 10

Nguyễn Hoàng Hiệp

477.80

337

Nguyễn Tâm

551.80

530

Phan Thúy Hiền

336.20

424

Ngô Hải Vân

563.70

1274

Hoàng Ngọc Hiếu

189.90

250

Xem tất cả >

Vật lý 11

Hoàng Ngọc Hiếu

189.90

250

Tuan

1,904.10

834

Ngô Khánh Huyền

1,122.80

275

Nguyễn Hoàng Huy

1,527.40

866

Vy

1,369.40

809

Xem tất cả >

Vật lý 12

Vy

1,369.40

809

Lê Thiên Doanh

1,978.40

4000

Phạm Gia Trí

1,950.00

3750

Chelsea

1,937.80

2150

ghienvatly

1,724.20

4000

Xem tất cả >