Lịch thi online khóa 80 Đề minh họa 2024

12:00 29/12/2023

LỊCH THI ONLINE 80 ĐỀ MINH HỌA MÔN VẬT LÝ NĂM 2024- THẦY CHU VĂN BIÊN

 

THÁNG ĐỀ THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI THỜI GIAN LÀM BÀI
THÁNG 12 Lần thứ 1 29/12/2023 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
THÁNG 1 Lần thứ 2 05/01/2024 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 3 12/01/2024 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 4 19/01/2024 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 5 26/01/2024 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
THÁNG 2 Lần thứ 6 02/02/2024 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 7 16/02/2024 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 8 23/02/2024 THỨ 6 21h-21h51 50 phút
THÁNG 3 Lần thứ 9 01/03/2024 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 10 05/03/2024 THỨ 3 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 11 07/03/2024 THỨ 5 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 12 08/03/2024 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 13 12/03/2024 THỨ 3 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 14 14/03/2024 THỨ 5 21h-21h52 50 phút
Lần thứ 15 15/03/2024 THỨ 6 21h-21h54 50 phút
Lần thứ 16 19/03/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 17 21/03/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 18 22/03/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 19 26/03/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 20 28/03/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 21 29/03/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
THÁNG 4 Lần thứ 22 02/04/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 23 04/04/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 24 05/04/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 25 06/04/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 26 09/04/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 27 11/04/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 28 12/04/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 29 13/04/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 30 16/04/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 31 18/04/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 32 19/04/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 33 20/04/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 34 23/04/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 35 25/04/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 36 26/04/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 37 27/04/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 38 30/04/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
THÁNG 5 Lần thứ 39 02/05/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 40 03/05/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 41 04/05/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 42 05/05/2024 CN 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 43 07/05/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 44 09/05/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 45 10/05/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 46 11/05/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 47 12/05/2024 CN 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 48 14/05/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 49 16/05/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 50 17/05/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 51 18/05/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 52 19/05/2024 CN 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 53 21/05/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 54 23/05/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 55 24/05/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 56 25/05/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 57 26/05/2024 CN 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 58 27/05/2024 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 59 28/05/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 60 29/05/2024 THỨ 4 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 61 30/05/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 62 31/05/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
THÁNG 6 Lần thứ 63 01/06/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 64 02/06/2024 CN 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 65 03/06/2024 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 66 04/06/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 67 05/06/2024 THỨ 4 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 68 06/06/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 69 07/06/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 70 08/06/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 71 09/06/2024 CN 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 72 10/06/2024 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 73 11/06/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 74 12/06/2024 THỨ 4 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 75 13/06/2024 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 76 14/06/2024 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 77 15/06/2024 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 78 16/06/2024 CN 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 79 17/06/2024 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 80 18/06/2024 THỨ 3 21h-21h55 50 phút

 

▶️B1: THI ONLINE KHÓA 80 ĐỀ TẠI ĐÂY
Làm đề theo lịch đã công bố 
Lưu ý: - 
Thi xong chụp màn hình kết quả thi lại để lưu phần kết quả thi của mình
            - Mỗi đề bạn thi 1 lần, nếu thoát ra rồi sẽ ko vào lại đề được nữa nha
ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀNG TUẦN VẪN VÀO 21H NGÀY CHỦ NHẬT  TẠI ĐÂY 

▶️B2: Nộp bài, tải file đề + đáp án ABCD (Lưu ý ).
Lưu ý:  Sau 21h30' khi đó nộp bài mới có thể tải file đề và đáp án.
              Khi đã nộp bài, thoát ra rồi sẽ không vào lại bài thi, vậy nên các bạn lưu ý để tải đề ngay sau nộp bài
▶️B3: Xem video giải chi tiết từng câu TẠI ĐÂY
▶️B4: Đánh dấu lại các câu mình làm sai để tra cứu học lại cả dạng toán đó!

LƯU Ý: Để đảm bảo tính CÔNG BẰNG - KHÁCH QUAN đánh giá đúng năng lực của các em, THI ONLINE ĐỀ MINH HỌA 2024 từ đề 01- 80 máy tính sẽ CHỌN NGẪU NHIÊN không theo thứ tự từ đề 1 - 80.

Ví dụ: ĐỀ LẦN 1- ĐỀ SỐ 25
Có nghĩa là Các bạn thi online đề lần thứ nhất sẽ xem đáp án ở đề số 25 trong khóa giải 80 đề minh họa

➡️ Vạch trần học vật lý thầy Chu Văn Biên có hiệu quả không: TẠI ĐÂY