GIAO HÀNG TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00 - 0904.19.19.00 - 0965.19.19.00

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Luyện Giải Đề Trước Kỳ Thi Vào Lớp 10 Trường Chuyên Và Năng Khiếu Trên Toàn Quốc Môn Vật Lí

Giá bìa: 139.000 đ
Giá bán: 90.350 đ
Tác giả: Chu Văn Biên

Đặt mua sách

Giới thiệu

Sách dành cho các bạn chuyên và năng khiếu môn vật lý. Gồm 11 chủ đề và một số đề

Chủ đề 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC
Chủ đề 2. ÁP SUẤT. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ÁP SUẤT
Chủ đề 3. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT. BÀI TOÁN VỀ CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
Chủ đề 4. BÀI TOÁN VỀ TRAO ĐỔI NHIỆT CỦA HAI HAY NHIỀU CHẤT
Chủ đề 5. NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU. HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT
Chủ đề 6. BÀI TOÁN ĐỒ THỊ NHIỆT
Chủ đề 7. ĐIỆN HỌC
Chủ đề 8. MÁY BIẾN THẾ. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG
Chủ đề 9. GƯƠNG PHẲNG
Chủ đề 10. THẤU KÍNH
Chủ đề 11. BÀI TẬP THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
TUYỂN CHỌN VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỀ THI TRƯỜNG CHUYÊN