GIAO HÀNG TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00 - 0904.19.19.00 - 0965.19.19.00

Giải Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lý Lớp 4

Số trang: 125 trang
Giá bìa: 34.000 đ
Giá bán: 20.400 đ
Tác giả: Mai Văn Hậu

Đặt mua sách

Giới thiệu

Giới thiệu sách : Giải Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lý Lớp 4

Giải Bài Tập Lịch Sử - Địa Lý Lớp 4 (Tái bản, sữa chữa & bổ sung) do Mai Văn Hậu và Phạm Văn Đông biên soạn.

Nội dung của sách gồm ba phần: 
          - Phần mở đầu.
          - Phần Lịch sử.
          - Phần Địa lí. 
Trong mỗi bài, tác giả gợi ý trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 4, bên cạnh đó tác giả cũng đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm giúp các em kiểm tra nhanh khả năng nắm kiến thức của mình sau mỗi bài học.

Phần mở đầu
Bài 1. Môn lịch sử và địa lí    
Bài 2. Làm quen với bản đồ    
Bài 3. Làm quen với bản đồ (tiếp theo)    
Phần Lịch sử
Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN)
Bài 1. Nước Văn Lang    
Bài 2. Nước Âu Lạc    
Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)
Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc    
Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)    
Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)    
Bài 6. Ôn tập    
Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)
Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân    
Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược (năm 981)    
Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226)
Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long    
Bài 10. Chùa thời Lý   
Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)    
Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)
Bài 12. Nhà Trần thành lập    
Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê    
Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên    
Bài 15. Nước ta cuối thời Trần    
Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỷ XV)
Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng    
Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lý đất nước    
Bài 18. Trường học thời Hậu Lê    
Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê    
Bài 20. Ôn tập    
Nước Đại Việt thế kỉ XVI – XVIII
Bài 21. Trịnh – Nguyễn phân tranh    
Bài 22.  Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong    
Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII   
Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)    
Bài 25.  Quang Trung đại phá quân Thanh    
Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung    
Buổi đầu thời nguyễn(từ năm 1802 dến măm 1858)
Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập    
Bài 28. Kinh thành Huế    
Bài 29.  Tổng kết    
Phần địa lí
Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du
Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn    
Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn     
Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn    
Bài 4. Trung du Bắc Bộ    
Bài 5. Tây Nguyên    
Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên    
Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên    
Bài 8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)    
Bài 9. Thành phố Đà Lạt    
Bài 10. Ôn tập      
Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng
Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ    
Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ    
Bài 13. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ    
Bài 14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)    
Bài 15. Thủ đô Hà Nội    
Bài 16. Thành phố Hải Phòng    
Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ    
Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ    
Bài 19. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ    
Bài 20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo)   
Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh   
Bài 22.  Thành phố Cần Thơ   
Bài 23. Ôn tập 
Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung    
Bài 25. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung    
Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung 
             (tiếp theo)   
Bài 27. Thành phố Huế    
Bài 28. Thành phố Đà Nẵng     
Vùng biển Việt Nam
Bài 29. Biển, đảo và quần đảo    
Bài 30. Khai thác khoáng sản và và hải sản vùng biển Việt Nam    
Bài 31 – 32. Ôn tập   

THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

  • TƯ VẤN HỌC TẬP 0943191900 - 0985829393
  • Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ