GIAO HÀNG TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00 - 0904.19.19.00 - 0965.19.19.00

Nhận diện bản chất vẽ phổ (KHOÁ TẶNG KÈM)

Vật lí 12 (2022)

Luyện thi THPT QG 2022

Giá bán: 200.000 đ

Giới thiệu khoá học

Khoá học này được tặng kèm cho học sinh khi mua gói VIP

Danh mục khoá học

  • BẢN CHẤT VẼ PHỔ Chưa mua

    Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

    • 1. Số vùng có n vân sáng có m vân tối

    • 2. Tọa độ các vùng có n vân sáng có m vân tối

    • 3. Bước sóng max, min của các vùng có n vân sáng có m vân tối