GIAO HÀNG TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00 - 0904.19.19.00 - 0965.19.19.00

Đồ thị Vật lí

Vật lí 12 (2021)

Luyện thi THPT QG 2021

Giá bán: 700.000 đ 400.000 đ

Giới thiệu khoá học

Danh mục khoá học

 • CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • 1. DẠNG ĐIỀU HÒA THEO THỜI GIAN

  • 2. DẠNG TUẦN HOÀN THEO THỜI GIAN (Wt, Wđ)

 • CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • 1. DẠNG ĐIỀU HÒA THEO THỜI GIAN

  • 2. DẠNG KHÔNG ĐIỀU HÒA THEO R, L, C, ω

  • 3. DẠNG KHÔNG ĐIỀU HÒA ĐỔI BIẾN THEO ĐỘ LỆCH PHA

 • CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

 • CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

 • CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

 • CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay