Lịch thi online khóa 80 Đề minh họa môn Vật lí 2023

12:00 01/09/2022

LỊCH THI ONLINE 80 ĐỀ MINH HỌA MÔN VẬT LÝ NĂM 2023- THẦY CHU VĂN BIÊN

THÁNG ĐỀ THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI THỜI GIAN LÀM BÀI SỐ ĐỀ
THÁNG 1 Lần thứ 1 31/12/2022 THỨ 7 21h-21h50 50 phút 1 ĐỀ/ TUẦN (T6)
4 ĐỀ/THÁNG
Lần thứ 2 06/01/2023 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 3 13/01/2023 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 4 27/01/2023 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
THÁNG 2 Lần thứ 5 03/02/2023 THỨ 6 21h-21h50 50 phút 1 ĐỀ/ TUẦN( T6)
4 ĐỀ/THÁNG
Lần thứ 6 10/02/2023 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 7 17/02/2023 THỨ 6 21h-21h51 50 phút
Lần thứ 8 24/02/2023 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
THÁNG 3 Lần thứ 9 03/03/2023 THỨ 6 21h-21h50 50 phút 3 ĐỀ/ TUẦN( T3,T5,T6)
13 ĐỀ/THÁNG
Lần thứ 10 07/03/2023 THỨ 3 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 11 09/03/2023 THỨ 5 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 12 10/03/2023 THỨ 6 21h-21h50 50 phút
Lần thứ 13 14/03/2023 THỨ 3 21h-21h52 50 phút
Lần thứ 14 16/03/2023 THỨ 5 21h-21h54 50 phút
Lần thứ 15 17/03/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 16 21/03/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 17 23/03/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 18 24/03/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 19 28/03/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 20 30/03/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 21 31/03/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
THÁNG 4 Lần thứ 22 01/04/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút 4 ĐỀ/TUẦN (T3,T5,T6,T7)
17 ĐỀ/THÁNG
Lần thứ 23 04/04/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 24 06/04/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 25 07/04/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 26 08/04/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 27 11/04/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 28 13/04/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 29 14/04/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 30 15/04/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 31 18/04/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 32 20/04/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 33 21/04/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 34 22/04/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 35 25/04/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 36 27/04/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 37 28/04/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 38 29/04/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
THÁNG 5 Lần thứ 39 01/05/2023 THỨ 2 21h-21h55 50 phút 5 ĐỀ / TUẦN (T2,T3,T5,T6,T7)
22 ĐỀ/THÁNG
Lần thứ 40 02/05/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 41 04/05/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 42 05/05/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 43 06/05/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 44 08/05/2023 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 45 09/05/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 46 11/05/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 47 12/05/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 48 13/05/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 49 15/05/2023 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 50 16/05/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 51 18/05/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 52 19/05/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 53 20/05/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 54 22/05/2023 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 55 23/05/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 56 25/05/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 57 26/05/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 58 27/05/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 59 29/05/2023 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 60 30/05/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
THÁNG 6 Lần thứ 61 01/06/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút 6 ĐỀ / TUẦN  (T2,T3,T5,T6,T7)
20 ĐỀ/ THÁNG 6
Lần thứ 62 02/06/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 63 03/06/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 64 05/06/2023 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 65 06/06/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 66 07/06/2023 THỨ 4 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 67 08/06/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 68 09/06/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 69 10/06/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 70 12/06/2023 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 71 13/06/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 72 14/06/2023 THỨ 4 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 73 15/06/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 74 16/06/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 75 17/06/2023 THỨ 7 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 76 19/06/2023 THỨ 2 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 77 20/06/2023 THỨ 3 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 78 21/06/2023 THỨ 4 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 79 22/06/2023 THỨ 5 21h-21h55 50 phút
Lần thứ 80 23/06/2023 THỨ 6 21h-21h55 50 phút

 

▶️B1: THI ONLINE - Đúng chuẩn đề thi của BỘ GD 2023 vào 21h -21h50' (theo lịch trên TẠI ĐÂY )Quy trình học KHOÁ LUYỆN 80 ĐỀ MINH HOẠ 2023 hiệu quả nhất: LƯU Ý: ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀNG TUẦN VẪN VÀO 21H NGÀY CHỦ NHẬT  TẠI ĐÂY 

▶️B2: Vào nhóm NHÓM LUYỆN ĐỀ 2023  nhận đáp án ABCD để đối chiếu (chỉ 1 nick duy nhất đăng kí khóa học được vào nhóm, không giải quyết các vấn đề học chung, mượn nick )
▶️B3: Xem video giải chi tiết từng câu TẠI ĐÂY
▶️B4: Đánh dấu lại các câu mình làm sai trong sách 80 đề Minh hoạ ( được tặng) để tra cứu học lại cả dạng toán đó!(KHOẢNG 10-30 ĐỀ ĐẦU NHẬN FILE PDF TRONG THỜI GIAN CHỜ SÁCH. SÁCH IN XONG SẼ GỬI NGAY)

LƯU Ý: Để đảm bảo tính CÔNG BẰNG - KHÁCH QUAN đánh giá đúng năng lực của các em, THI ONLINE ĐỀ MINH HỌA 2023 từ đề 01- 80 máy tính sẽ CHỌN NGẪU NHIÊN không theo thứ tự đề trong sách 80 đề MINH HỌA

Ví dụ: Đề thi online số 1 vào ngày 31/12/2022 có thể đó là đề số 15 trong sách 80 đề minh họa

➡️ Vạch trần học vật lý thầy Chu Văn Biên có hiệu quả không: TẠI ĐÂY

  

  

 

➡️CẬP NHẬT MỚI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY 

➡️Học vật lý thầy Chu Văn Biên có hiệu quả không: TẠI ĐÂY

➡️Liên hệ nhận dùng thử MIỄN PHÍ TÀI KHOẢN VIP: TẠI ĐÂY

➡️ Hướng dẫn cách đăng ký sách khóa học: TẠI ĐÂY

➡️Tìm hiểu gói học VIP giá rẻ nhất cho K2005: TẠI ĐÂY

➡️Tìm hiểu gói học VIP giá rẻ nhất cho K2006 : TẠI ĐÂY

➡️Tìm hiểu CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CHO GIÁO VIÊN, SINH VIÊN GIA SƯ: TẠI ĐÂY

➡️XEM VIDEO BÀI GIẢNG HAY ĐẶC SẮC MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

 >>> CHƯƠNG TRÌNH HỌC THỬ FULL KHOÁ - MIỄN PHÍ TƯ VẤN HỌC TẬP