GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

MÔN HÓA

Sau 22H20 các e  Bấm vào đây  để lấy đáp án Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O =...
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN TIẾNG ANH

Sau 22H20 các e  Bấm vào đây  để lấy đáp án
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
50 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN TOÁN

Sau 22H20 các e  Bấm vào đây  để lấy đáp án
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
50 câu.
Giá bán: 20.000 đ

MÔN LÝ

Sau 22H20 các e  Bấm vào đây  để lấy đáp án Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34 (Js), tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s), điện...
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN SINH

Sau 22H20 các e  Bấm vào đây  để lấy đáp án
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ