GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

LẦN THỨ 24

Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ MINH HỌA
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN THỨ 23

Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ MINH HỌA
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN THỨ 22

Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ MINH HỌA
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN THỨ 21

Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ MINH HỌA
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN THỨ 20

Làm bài xong các em vui long truy cập  vào đây  đề xem đáp án
60 ĐỀ MINH HỌA
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 5

Lưu ý: Các em làm xong hãy nhớ nhấn nộp bài!            Hết giờ làm bài các em vào mục "Tài liệu miễn phí" để tải...
ĐỀ THI ONLINE K2000
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 4

Lưu ý: Các em làm xong hãy nhớ nhấn nộp bài!            Hết giờ làm bài các em vào mục "Tài liệu miễn phí" để tải...
ĐỀ THI ONLINE K2000
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI SỐ 3

Lưu ý: Các em làm xong hãy nhớ nhấn nộp bài!            Hết giờ làm bài các em vào mục "Tài liệu miễn phí" để tải...
ĐỀ THI ONLINE K2000
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

Đề THI SỐ 2

Lưu ý: Các em làm xong hãy nhớ nhấn nộp bài!            Hết giờ làm bài các em vào mục tài liệu miễn phí để tải...
ĐỀ THI ONLINE K2000
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

ĐỀ THI 36

Khóa 99
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI 35

Khóa 99
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI 34

Khóa 99
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI 33

Khóa 99
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ THI 32

Khóa 99
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN HÓA - LẦN 3

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;...
20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN TOÁN - LẦN 3

20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
50 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN SINH LẦN 3

20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN SINH LẦN 2

20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

MÔN HÓA- LẦN 2

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;...
20 BỘ ĐỀ THI MINH HỌA HÓA - TOÁN - TIẾNG ANH - SINH
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Chương 7. Hạt nhân nguyên tử

BƯỚC 4 KIỂM TRA LẠI TRÌNH ĐỘ
118 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 6. Lượng tử ánh sáng

BƯỚC 4 KIỂM TRA LẠI TRÌNH ĐỘ
58 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 5. Sóng ánh sáng

BƯỚC 4 KIỂM TRA LẠI TRÌNH ĐỘ
106 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 4. Sóng điện từ

BƯỚC 4 KIỂM TRA LẠI TRÌNH ĐỘ
75 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 3. Điện xoay chiều

BƯỚC 4 KIỂM TRA LẠI TRÌNH ĐỘ
130 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 2. Sóng cơ học

BƯỚC 4 KIỂM TRA LẠI TRÌNH ĐỘ
77 câu.
Giá bán: 20.000 đ

MÔN SINH - LẦN 1

BÀI THI TỔNG HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

MÔN HÓA - LẦN 1

BÀI THI TỔNG HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

MÔN VẬT LÝ - LẦN 1

BÀI THI TỔNG HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN
40 câu.
Giá bán: Miễn phí