GIAO HÀNG TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00 - 0904.19.19.00 - 0965.19.19.00

LẦN THỨ 8

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đang thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN THỨ 7

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN THỨ 6

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN THỨ 5

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN THỨ 4

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

LẦN THỨ 3

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ SỐ 19

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đang thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ SỐ 18

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ SỐ 17

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ SỐ 15

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

ĐỀ SỐ 14

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ SỐ 13

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ SỐ 32

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Thi online K2000
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ SỐ 31

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ SỐ 30

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

ĐỀ SỐ 29

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ SỐ 28

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

ĐỀ SỐ 27

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Đã thi
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

Chương 7. Hạt nhân nguyên tử

Rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh
118 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 6. Lượng tử ánh sáng

Rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh
58 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 5. Sóng ánh sáng

Rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh
106 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 4. Sóng điện từ

Rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh
75 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 3. Điện xoay chiều

Rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh
130 câu.
Giá bán: 20.000 đ

Chương 2. Sóng cơ học

Rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh
77 câu.
Giá bán: 20.000 đ

BỘ GD&ĐT ĐỀ THAM KHẢO 2018

Sau khi thi xong các em xem đáp án file PDF hoặc VIDEO
Thi đánh giá năng lực miễn phí
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

ĐỀ ĐGNL12

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Thi đánh giá năng lực miễn phí
40 câu.
Giá bán: Miễn phí

ĐỀ ĐGNL11

Hết giờ các em  Bấm vào đây  để xem đáp án
Thi đánh giá năng lực miễn phí
40 câu.
Giá bán: Miễn phí