GIAO HÀNG TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00 - 0904.19.19.00 - 0965.19.19.00

3.7. CỰC TRỊ f THAY ĐỔI VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
38 câu.
Giá bán: 10.000 đ

3.6. CỰC TRỊ L, C THAY ĐỔI VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
30 câu.
Giá bán: 10.000 đ

3.5. CỰC TRỊ R THAY ĐỔI VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
14 câu.
Giá bán: 10.000 đ

3.4. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
0 câu.
Giá bán: 10.000 đ

3.3. PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC VỚI MẠCH RLC NÓI TIẾP

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
5 câu.
Giá bán: 10.000 đ

3.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTO VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

BÀI LUYỆN KHÓA 9-10
19 câu.
Giá bán: 10.000 đ

BÀI 4: MÁY ĐIỆN

TN TƯƠNG TỰ BIẾN TƯỚNG BQ2018
137 câu.
Giá bán: 10.000 đ

BÀI 3: MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP

TN TƯƠNG TỰ BIẾN TƯỚNG BQ2018
488 câu.
Giá bán: 10.000 đ

BÀI 2: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

TN TƯƠNG TỰ BIẾN TƯỚNG BQ2018
38 câu.
Giá bán: 10.000 đ

BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

TN TƯƠNG TỰ BIẾN TƯỚNG BQ2018
60 câu.
Giá bán: 10.000 đ

BÀI 3: PHÓNG XẠ. PHÂN HẠCH. NHIỆT HẠCH

TN TƯƠNG TỰ BIẾN TƯỚNG BQ2018
130 câu.
Giá bán: 10.000 đ

BÀI 2: NĂNG LƯỢNG LK HẠT NHÂN. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

TN TƯƠNG TỰ BIẾN TƯỚNG BQ2018
66 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 1 - Chương 6

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
16 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 1 - Chương 6

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
23 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 1 - Chương 5

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
5 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 1 - Chương 5

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
35 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 4 - Chương 4

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
7 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 4 - Chương 4

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
16 câu.
Giá bán: 10.000 đ