GIAO HÀNG TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00 - 0904.19.19.00 - 0965.19.19.00

3.6. CỰC TRỊ f THAY ĐỔI VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

Bài luyện khóa Vật lí 12 nâng cao
38 câu.
Giá bán: 10.000 đ

3.5. CỰC TRỊ L, C THAY ĐỔI VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

Bài luyện khóa Vật lí 12 nâng cao
30 câu.
Giá bán: 10.000 đ

3.4. CỰC TRỊ R THAY ĐỔI VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

Bài luyện khóa Vật lí 12 nâng cao
14 câu.
Giá bán: 10.000 đ

3.4. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

Bài luyện khóa Vật lí 12 nâng cao
0 câu.
Giá bán: 10.000 đ

3.3. PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC VỚI MẠCH RLC NÓI TIẾP

Bài luyện khóa Vật lí 12 nâng cao
5 câu.
Giá bán: 10.000 đ

3.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTO VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

Bài luyện khóa Vật lí 12 nâng cao
19 câu.
Giá bán: 10.000 đ

CHƯƠNG 7 ĐỀ 3 BÀI 3: PHÓNG XẠ. PHÂN HẠCH. NHIỆT HẠCH

TN tương tự biến tướng Vật lí 12
54 câu.
Giá bán: 10.000 đ

CHƯƠNG 6 ĐỀ 1 BÀI 2 THUYẾT BO. QP HIDRO. SỰ PHÁT QUANG. TIA X

TN tương tự biến tướng Vật lí 12
18 câu.
Giá bán: 10.000 đ

CHƯƠNG 7 ĐỀ 2 BÀI 3: PHÓNG XẠ. PHÂN HẠCH. NHIỆT HẠCH

TN tương tự biến tướng Vật lí 12
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

CHƯƠNG 7 ĐỀ 1 BÀI 3: PHÓNG XẠ. PHÂN HẠCH. NHIỆT HẠCH

TN tương tự biến tướng Vật lí 12
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

CHƯƠNG 7 ĐỀ 2 BÀI 2: NĂNG LƯỢNG LK HẠT NHÂN. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

TN tương tự biến tướng Vật lí 12
26 câu.
Giá bán: 10.000 đ

CHƯƠNG 7 ĐỀ 1 BÀI 2: NĂNG LƯỢNG LK HẠT NHÂN. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

TN tương tự biến tướng Vật lí 12
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 6 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
9 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 6 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
3 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 5 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
29 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 5 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
11 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 4 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
40 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 4 - Chương 7

TN tương tự và biến tướng (VL 11)
13 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 2 - Chương 6

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
20 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 2 - Chương 6

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
19 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 1 - Chương 6

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
22 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 1 - Chương 6

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
17 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định lượng - Bài 4 - Chương 5

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
25 câu.
Giá bán: 10.000 đ

TN định tính - Bài 4 - Chương 5

TN tương tự và biến tướng (VL 10)
9 câu.
Giá bán: 10.000 đ