GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

Hình học 12 cơ bản - Thầy Lê Xuân Dũng

Môn Toán

Lớp 12

Giá bán: 150.000 đ 100.000 đ

Lê Xuân Dũng

Giảng viên Đại học Hồng Đức Thanh Hóa

Danh mục khoá học

 • HỌC THỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Phép đối xứng qua mặt và sự bằng nhau của các khối đa diện

  • Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện

 • CHƯƠNG 1. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Bài giảng 1. Khái niệm khối đa diện

  • Bài giảng 2. Phép đối xứng qua mặt và sự bằng nhau của các khối đa diện

  • Bài giảng 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện

  • Bài giảng 4. Ôn tập quan hệ vuông góc, góc và khoảng cách

  • Bài giảng 5. Mở đầu về thể tích khối đa diện

  • Bài giảng 6. Một số dạng toán thể tích cơ bản

 • CHƯƠNG 2. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Bài giảng 1. Mặt cầu, khối cầu

  • Bài giảng 2. Khái niệm mặt tròn xoay

  • Bài giảng 3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

  • Bài giảng 4. Mặt nón, hình nón và khối nón

 • CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Bài giảng 1. Hệ tọa độ trong không gian

  • Bài giảng 2. Tích có hướng và ứng dụng

  • Bài giảng 3. Phương trình mặt cầu

  • Bài giảng 4. Phương trình mặt phẳng

  • Bài giảng 5. Một số dạng bài tập về mặt phẳng

  • Bài giảng 6. Phương trình đường thẳng

  • Bài giảng 7. Khoảng cách và góc

  • Bài giảng 8. Một số dạng bài tập về đường thẳng

  • Bài giảng 9. Ôn tập tổng hợp

  • Bài giảng 10. Ứng dụng tọa độ trong giải toán hình không gian