GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

BQ MỨC CAO 9-10

Môn Lý

Luyện thi THPT quốc gia

Giá bán: 420.000 đ 280.000 đ

Danh mục khoá học

 • CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • 1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

  • 1.2. CON LẮC LÒ XO

  • 1.3. CON LẮC ĐƠN

  • 1.4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN

  • 1.5. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

 • CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Chủ đề 6. Hiện tượng sóng cơ học
  • Chủ đề 7. Sóng dừng
  • Chủ đề 8. Giao thoa sóng cơ học
  • Chủ đề 9. Sóng âm
 • CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Chủ đề 10. Phương pháp đại số
  • Chủ đề 11. Phương pháp số phức
  • Chủ đề 12. Phương pháp giản đồ Véctơ
  • Chủ đề 13. Cực trị điện xoay chiều
  • Chủ đề 14. Máy điện
 • CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Chủ đề 15. Dao động & sóng điện từ
 • CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Chủ đề 16. Hiện tượng giao thoa ánh sáng
 • CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Chủ đề 17. Hiện tượng quang điện
 • CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Chủ đề 18. Phản ứng hạt nhân
  • Chủ đề 19. Phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch