GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

BQ MỨC CAO 9-10

Môn Vật lí

Luyện thi THPT Quốc Gia

Giá bán: 420.000 đ 280.000 đ

Danh mục khoá học

 • CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • 1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

  • 1.2. CON LẮC LÒ XO

  • 1.3. CON LẮC ĐƠN

  • 1.4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN

  • 1.5. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

 • CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • 2.1. SÓNG CƠ

  • 2.2. SÓNG DỪNG

  • 2.3. GIAO THOA SÓNG

  • 2.4. SÓNG ÂM

 • CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • 3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

  • 3.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTO VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

  • 3.3. PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

  • 3.4. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

  • 3.5. CỰC TRỊ R THAY ĐỔI VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

  • 3.6. CỰC TRỊ L, C THAY ĐỔI VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

  • 3.7. CỰC TRỊ F THAY ĐỔI VỚI MẠCH RLC NỐI TIẾP

 • CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Chủ đề 15. Dao động & sóng điện từ
 • CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Chủ đề 16. Hiện tượng giao thoa ánh sáng
 • CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Chủ đề 17. Hiện tượng quang điện
 • CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • Chủ đề 18. Phản ứng hạt nhân
  • Chủ đề 19. Phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch