GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

7 ngày 7 điểm - 8 tuần 8 điểm_2017

Môn Lý

Luyện thi THPT quốc gia

Giá bán: 448.000 đ 300.000 đ

Danh mục khoá học

 • BÀI MỞ ĐẦU Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • NHỮNG NỘI DUNG GIẢM TẢI CỦA BỘ GD&ĐT

  • HỒI TƯỞNG LẠI KIẾN THỨC

 • CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

  • B. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

  • C. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

 • CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

  • B. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

  • C. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

  • B. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

  • C. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

 • CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

  • B. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

  • C. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

 • CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

  • B. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

  • C. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

 • CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

  • B. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

  • C. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

 • CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • B. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

  • C. TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

 • CHƯƠNG 8. XỬ LÝ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM - ĐỒ THỊ VẬT LÍ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • XỬ LÝ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM

  • ĐỒ THỊ VẬT LÝ

 • ĐÁP ÁN Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • ĐÁP ÁN