GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

XÓA MÙ MÔN VẬT LÝ

Môn Vật lí

Luyện thi THPT Quốc Gia

Giá bán: 448.000 đ 300.000 đ

Danh mục khoá học

 • CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

  • BÀI 2: CON LẮC LÒ XO

  • BÀI 3: CON LẮC ĐƠN

  • BÀI 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

  • BÀI 5: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

  • BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 1 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

 • CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

  • BÀI 2: GIAO THOA SÓNG

  • BÀI 3: SÓNG DỪNG

  • BÀI 4: SÓNG ÂM

  • BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 2 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

  • BÀI 2: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

  • BÀI 3: MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP

  • BÀI 4: CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT

  • BÀI 5: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP

  • BÀI 6: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

  • BÀI 7: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

  • BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 3 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

 • CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1: MẠCH DAO ĐỘNG

  • BÀI 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

  • BÀI 3: SÓNG ĐIỆN TỪ

  • BÀI 4: NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

  • BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 4 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

 • CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG

  • BÀI 2: GIAO THOA ÁNH SÁNG

  • BÀI 3: CÁC LOẠI QUANG PHỔ

  • BÀI 4: CÁC LOẠI TIA

  • BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 5 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

 • CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

  • BÀI 2: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG

  • BÀI 3: HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG

  • BÀI 4: MẪU NGUYÊN TỬ BO

  • BÀI 5: SƠ LƯỢC VỀ LASE

  • BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 6 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

 • CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1: TÍNH CHẤT VÀ HẠT NHÂN

  • BÀI 2: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

  • BÀI 3: PHÓNG XẠ

  • BÀI 4: PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH

  • BÀI 5: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

  • BÀI ÔN TẬP: GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG 7 TRONG SBT VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

 • CHƯƠNG 8. XỬ LÝ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM - ĐỒ THỊ VẬT LÍ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay