GIAO HÀNG TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00 - 0904.19.19.00 - 0965.19.19.00

Chữa bài tập sách Bí Quyết 2015-2016

Vật lý 12

Luyện thi THPT QG 2018

Giá bán: 100.000 đ

Giới thiệu khoá học

Danh mục khoá học

 • CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

  • BÀI 2. CON LẮC LÒ XO

  • BÀI 3. CON LẮC ĐƠN

  • BÀI 4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG DUY TRÌ. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC. CỘNG HƯỞNG

  • BÀI 5. TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

 • CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC

  • BÀI 2. SÓNG DỪNG

  • BÀI 3. GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC

  • BÀI 4. SÓNG ÂM

 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

  • BÀI 2. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ R HOẶC CHỈ C HOẶC CHỈ L

  • BÀI 3. MẠCH R, L, C NỐI TIẾP

  • BÀI 4. MÁY PHÁT ĐIỆN. ĐỘNG CƠ ĐIỆN. MÁY BIẾN ÁP

 • CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. MẠCH DAO ĐỘNG LC

  • BÀI 2. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG. SÓNG ĐIỆN TỪ. NGUYÊN TẮC PHÁT VÀ THU SÓNG VÔ TUYẾN

 • CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG

  • BÀI 2. GIAO THOA ÁNH SÁNG

  • BÀI 3. QUANG PHỔ. CÁC TIA

 • CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

  • BÀI 2. THUYẾT BO. QUANG PHỔ HIDRO. SỰ PHÁT QUANG. TIA X

 • CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN

  • BÀI 2. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

  • BÀI 3. PHÓNG XẠ. PHÂN HẠCH. NHIỆT HẠCH