GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC           hotlineHOTLINE: 0985.82.93.93 - 0943.19.19.00

Bí quyết luyện thi THPTQG môn Vật lí

Môn Vật lí

Luyện thi THPT Quốc Gia

Giá bán: 420.000 đ 280.000 đ

Danh mục khoá học

 • CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

  • BÀI 2. CON LẮC LÒ XO

  • BÀI 3. CON LẮC ĐƠN

  • BÀI 4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG DUY TRÌ. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC. CỘNG HƯỞNG

  • BÀI 5. TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

 • CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC

  • BÀI 2. SÓNG DỪNG

  • BÀI 3. GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC

  • BÀI 4. SÓNG ÂM

 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

  • BÀI 2. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỈ R HOẶC CHỈ C HOẶC CHỈ L

  • BÀI 3. MẠCH R, L, C NỐI TIẾP

  • BÀI 4. MÁY PHÁT ĐIỆN. ĐỘNG CƠ ĐIỆN. MÁY BIẾN ÁP

 • CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. MẠCH DAO ĐỘNG LC

  • BÀI 2. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG. SÓNG ĐIỆN TỪ. NGUYÊN TẮC PHÁT VÀ THU SÓNG VÔ TUYẾN

 • CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG

  • BÀI 2. GIAO THOA ÁNH SÁNG

  • BÀI 3. QUANG PHỔ. CÁC TIA

 • CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

  • BÀI 2. THUYẾT BO. QUANG PHỔ HIDRO. SỰ PHÁT QUANG. TIA X

 • CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • BÀI 1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN

  • BÀI 2. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

  • BÀI 3. PHÓNG XẠ. PHÂN HẠCH. NHIỆT HẠCH

 • CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • CHO ĐỒ THỊ ĐƯỜNG SIN THỜI GIAN TÍNH CÁC ĐẠI LƯỢNG

  • CHO ĐỒ THỊ SIN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH

  • ĐỒ THỊ NHIỀU ĐƯỜNG SIN THỜI GIAN

  • ĐƯỜNG SIN QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG

  • ĐỒ THỊ KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG SIN

 • XỬ LÝ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM Chưa mua

  Bạn chưa mua chương này. Mua ngay

  • PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM